Revista quadrimestral de l’Associació de Becaris de “la Caixa”
Format: 380 x 270. 8 pàgines. Català i castellà. Maquetació, diagramació i muntatges fotogràfics. PDF d’alta resolució i per a la web.