Disseny i maquetació de la Memòria de l’any 2012 del departament d’història Moderna i Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)